Khách sạn Hoàng Sa

Đang cập nhật…

Địa điểm

Đà Nẵng

Quy mô

14 tầng nổi – 1 tầng hầm

Thể loại

Khách sạn

Mức đầu tư

2 triệu USD