Trường Trung học phổ thông Thanh Khê

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Khách hàng

Sở GD TP Đà Nẵng

Quy mô

4 tầng

Thể loại

Trường học