Trung tâm đào tạo sau đại học Việt - Úc

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Quy mô

21 tầng

Thể loại

Trường học