GIÁO DỤC - Y TẾ

Công trình giáo dục được xem là “suối nguồn”, nơi bắt đầu những cuộc phiêu lưu của các tâm hồn trẻ. Những công trình đỏi hỏi sự mạch lạc của công năng và những không gian đầy cảm hứng.