CHUNG CƯ - CĂN HỘ

Không gian ở là nơi thư giãn, hưởng thụ, để ở đó mỗi người viết nên câu chuyện cho riêng mình và gia đình. Vì thế, tính chất gắn kết và riêng tư được chú trọng trong từng không gian nhà ở.