Ted Hải Villa

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Thôn Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Khách hàng

Mr. Ted Walter

Quy mô

2 tầng + 1 hầm

Thể loại

Biệt thự

Mức đầu tư

0.5 triệu USD