NỘI THẤT

Nội thất chính là mảnh ghép còn lại của kiến trúc, thể hiện chiều sâu và sự tinh tế của người chủ nhân, kể phần còn lại của câu chuyện kiến trúc.