QUY HOẠCH - PHỨC HỢP

Pha trộn giữa góc nhìn của “kẻ mộng mơ” tạo ra viễn cảnh hứa hẹn và tầm nhìn bao quát, logic tạo ra giá trị kinh tế cho cả một cộng đồng.