Nội thất căn hộ U23K

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Tòa nhà Indochina Riverside Tower, TP Đà Nẵng

Khách hàng

Ms. Nicole Harrenman

Quy mô

140m2

Thể loại

Nội thất