Trung Nam Marina Tower

Đang cập nhật…

Địa điểm

Đà Nẵng

Khách hàng

Tập đoàn Trung Nam

Quy mô

29 tầng nổi – 1 tầng hầm

Thể loại

Khách sạn – Căn hộ

Mức đầu tư

42 triệu USD