Khu phức hợp PMR Evergreen

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Q7, Tp. Hồ Chí Minh

Khách hàng

Tập đoàn Tài Nguyên

Quy mô

7,5ha

Thể loại

Khu phức hợp

Mức đầu tư

160 triệu USD