King Palace Resort

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Khách hàng

Tập đoàn Hoàn Cầu

Quy mô

18.1 ha

Thể loại

Khu nghỉ dưỡng cao cấp

Mức đầu tư

25 triệu USD