Trụ sở Ngân hàng phát triển VDB

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Khách hàng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quy mô

25 tầng

Thể loại

Văn phòng

Mức đầu tư

50 triệu USD

Giải thưởng

Giải nhất cuộc thi Quốc tế năm 2014