Trụ sở Ngân hàng phát triển Việt Nam 2

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Khách hàng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Hà Nội

Quy mô

25 tầng

Thể loại

Văn phòng

Mức đầu tư

50 triệu USD

Giải thưởng

Giải nhì cuộc thi quốc tế 2014