Khách sạn Minh Ngọc Mai

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Khách hàng

Minh Ngọc Mai JSC

Quy mô

15 tầng

Thể loại

Khách sạn

Mức đầu tư

4 triệu USD