Khu phức hợp đô thị Phương Trang

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là một khu phức hợp đô thị, với các công trình Trung tâm Thương mại – Dịch vụ cao tầng, các công trình công cộng tập trung kết hợp với các khu nhà ở kết hợp thương mại.

Là khu đô thị mới có đủ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ, đảm bảo khả năng phát triển và hoạt động độc lập, liên kết với các khu vực xung quanh tạo thành một tổng thể hài hòa, thống nhất, góp phần cải thiện một cách cơ bản điều kiện sống của nhân dân địa phương đồng thời tạo ra bộ mặt mới cho đô thị phù hợp định hướng phát triển cơ cấu không gian đô thị của thành phố Đà Nẵng.

Giải quyết nhu cầu về nhà ở, công trình công cộng và cơ sở hạ tầng là tiền đề quan trọng nhằm nâng cao đời sống của người dân, từng bước ổn định xã hội cũng phát triển quỹ đất nhà ở, phù hợp nhu cầu thực tế và chiến lược phát triển lâu dài cùa thành phố.

Địa điểm

TP Đà Nẵng

Khách hàng

Phuong Trang Corp.

Quy mô

Tổng diện tích: 117ha

Thể loại

Quy hoạch đô thị