Làng nhân viên Nam Hội An

Dữ liệu đang cập nhật…

Địa điểm

Nam Hội An, Quảng Nam

Khách hàng

Hoiana Development

Quy mô

3.5ha

Thể loại

Quy hoạch – Kiến trúc

Mức đầu tư

20 triệu USD